ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
฿400 บาท
1 سال
฿400 บาท
1 سال
฿400 บาท
1 سال
.net
฿550 บาท
1 سال
฿550 บาท
1 سال
฿600 บาท
1 سال
.org
฿487 บาท
1 سال
฿487 บาท
1 سال
฿503 บาท
1 سال
.info
฿624 บาท
1 سال
฿624 บาท
1 سال
฿640 บาท
1 سال
.biz
฿624 บาท
1 سال
฿624 บาท
1 سال
฿640 บาท
1 سال
.co
฿1,000 บาท
1 سال
฿1,000 บาท
1 سال
฿1,000 บาท
1 سال
.in
฿338 บาท
1 سال
฿338 บาท
1 سال
฿354 บาท
1 سال
.blog
฿1,006 บาท
1 سال
฿1,006 บาท
1 سال
฿1,022 บาท
1 سال
.asia
฿503 บาท
1 سال
฿503 บาท
1 سال
฿519 บาท
1 سال
.me
฿966 บาท
1 سال
฿966 บาท
1 سال
฿982 บาท
1 سال
.cloud
฿765 บาท
1 سال
฿402 บาท
1 سال
฿419 บาท
1 سال
.business
฿282 บาท
1 سال
฿282 บาท
1 سال
฿298 บาท
1 سال
.tv
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,263 บาท
1 سال
.online
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,247 บาท
1 سال
.support
฿724 บาท
1 سال
฿724 บาท
1 سال
฿740 บาท
1 سال
.tel
฿523 บาท
1 سال
฿523 บาท
1 سال
฿539 บาท
1 سال
.studio
฿845 บาท
1 سال
฿845 บาท
1 سال
฿861 บาท
1 سال
.store
฿1,972 บาท
1 سال
฿1,972 บาท
1 سال
฿1,972 บาท
1 سال
.agency
฿724 บาท
1 سال
฿724 บาท
1 سال
฿740 บาท
1 سال
.club
฿443 บาท
1 سال
฿402 บาท
1 سال
฿459 บาท
1 سال
.site
฿926 บาท
1 سال
฿926 บาท
1 سال
฿926 บาท
1 سال
.top
฿322 บาท
1 سال
฿201 บาท
1 سال
฿201 บาท
1 سال
.xyz
฿402 บาท
1 سال
฿402 บาท
1 سال
฿419 บาท
1 سال
.vip
฿604 บาท
1 سال
฿604 บาท
1 سال
฿620 บาท
1 سال
.app
฿604 บาท
1 سال
฿604 บาท
1 سال
฿604 บาท
1 سال
.chat
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.click
฿362 บาท
1 سال
฿362 บาท
1 سال
฿378 บาท
1 سال
.codes
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.digital
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.email
฿765 บาท
1 سال
฿765 บาท
1 سال
฿781 บาท
1 سال
.graphics
฿724 บาท
1 سال
฿724 บาท
1 سال
฿740 บาท
1 سال
.website
฿684 บาท
1 سال
฿684 บาท
1 سال
฿684 บาท
1 سال
.cash
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,143 บาท
1 سال
.credit
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,211 บาท
1 سال
.creditcard
฿4,788 บาท
1 سال
฿4,788 บาท
1 سال
฿4,820 บาท
1 سال
.exchange
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.finance
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.gold
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,195 บาท
1 سال
.loans
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,179 บาท
1 سال
฿3,195 บาท
1 سال
.money
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.courses
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,247 บาท
1 سال
฿1,263 บาท
1 سال
.school
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.study
฿1,006 บาท
1 سال
฿1,006 บาท
1 سال
฿1,022 บาท
1 سال
.bar
฿2,414 บาท
1 سال
฿2,414 บาท
1 سال
฿2,430 บาท
1 سال
.beer
฿966 บาท
1 سال
฿966 บาท
1 سال
฿982 บาท
1 سال
.cafe
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.coffee
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,143 บาท
1 سال
.cooking
฿966 บาท
1 سال
฿966 บาท
1 سال
฿982 บาท
1 سال
.kitchen
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.pizza
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.pub
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.restaurant
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.vodka
฿966 บาท
1 سال
฿966 บาท
1 سال
฿982 บาท
1 سال
.wine
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.recipes
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.rest
฿1,207 บาท
1 سال
฿1,207 บาท
1 سال
฿1,223 บาท
1 سال
.casino
฿4,828 บาท
1 سال
฿4,828 บาท
1 سال
฿4,861 บาท
1 سال
.bingo
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.bid
฿966 บาท
1 سال
฿966 บาท
1 سال
฿982 บาท
1 سال
.bet
฿624 บาท
1 سال
฿624 บาท
1 سال
฿640 บาท
1 سال
.lotto
฿60,394 บาท
1 سال
฿60,394 บาท
1 سال
฿60,410 บาท
1 سال
.social
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.tours
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.auction
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.audio
฿4,869 บาท
1 سال
฿4,869 บาท
1 سال
฿4,885 บาท
1 سال
.auto
฿96,606 บาท
1 سال
฿96,606 บาท
1 سال
฿96,622 บาท
1 سال
.bike
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,143 บาท
1 سال
.computer
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.coupons
฿1,650 บาท
1 سال
฿1,650 บาท
1 سال
฿1,650 บาท
1 سال
.deals
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.discount
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.gifts
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.shoes
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,770 บาท
1 سال
฿1,787 บาท
1 سال
.sale
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.promo
฿624 บาท
1 سال
฿624 บาท
1 سال
฿640 บาท
1 سال
.shop
฿1,207 บาท
1 سال
฿1,207 บาท
1 سال
฿1,223 บาท
1 سال
.shopping
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.best
฿765 บาท
1 سال
฿765 บาท
1 سال
฿765 บาท
1 سال
.wtf
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,086 บาท
1 سال
฿1,103 บาท
1 سال
.zone
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,127 บาท
1 سال
฿1,143 บาท
1 سال
.dev
฿523 บาท
1 سال
฿523 บาท
1 سال
฿523 บาท
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود